Menaxhimi i Rriskut, Kontrolli i Brendshëm dhe Auditimi Financiar

Nga data 26/07/2018 deri me 29/07/2018, Budva, Mal i Zi


Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen të gjitha qështjet që kanë të bëjnë me procesin e autidimit, identifikimit, reagimit, qasjes dhe menaxhimit te rriskut, kontrollin e brendshem në kuadër të një apo më shumë projekteve, aktiviteteve dhe proceseve brenda një Institucioni, organizate, ndermarrje ose biznesi. Gjithashtu gjatë trajnimit do të elaborohen raste konkrete që kanë të bëjnë me metodologjitë dhe teknikat e menaxhimit të rriskut të ndryshme dhe të njëjtat do të komentohen edhe në aspektin teorik, që d.m.th: se element mjaft me rëndësi që e karakterizon këtë trajnim është kombinimi i pjesës praktike dhe teorisë së identifikimit dhe menaxhimit të rriskut.

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë auditorëve të brendshëm, menaxherëve, drejtorëve ose zyrtarëve të ndryshëm që në një formë apo tjetër kanë të bëjnë me menaxhimin e projekteve, menaxhimin e inovacioneve, menaxhimin e sherbimeve, menaxhimin e prodhimit, kryeshefeve ekzekutiv, menaxherëve dhe zyrtarëve financiar, zyrtarëve të prokurimit, drejtoreve teknik të sherbimeve, menaxherëve të cilësisë, hartuesve të politikave, strategjive dhe planeve vepruese, bordeve menaxhuese, autoriteteve të pavaruara, etj.

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 600 EURO.

Në koston e trajnimit përfshihet:  transporti nga Prishtina në Hotel në Budva  dhe anasjelltas,  akomodimi në Hotel  me mëngjes, dreka dhe darka, materjali i trajnimit, trajnimi dhe certifikata e trajnimit, një  vizitë  në Kotor ose Tivat dhe aktivitetet tjera relevante, sipas programit dhe agjendës së qëndrimit në Budva. 

Imformata shtese:

Për të marrë pjesë në trajnim, për shkak të rezervimit dhe akomodimit në Budva, Mal i Zi, të gjithë të interesuarit janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me datën 20 Korrik 2018 në ora 12.00.

Keni parasysh që numri i vendeve të pjesmarrjes në trajnim është i limituar!

Megjithatë për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin e mësipërm, gjatë gjithë orarit të punës, mund të na kontaktoni në cdo kohë, në kontaktet e mëposhtëme! 

K  E  S  H  I  L  L  E    S  P  E  C  I  F  I  K  E: 

Nëse dëshironi që të mos vareni nga pranimi i ftesave në formën fizike apo përmes provajderëve të email adresave tuaja, por të njëjtat ti pranoni menjeherë që në momentin e shpalljes së tyre, në menyrë shumë të shpejtë, të sigurtë dhe krejtesisht të drejtperdrejt elektronike, ju lutem që të klikoni në web adresen http://www.kmi-rks.com/downloads dhe të shkarkoni:

Aplikacionin për informim për platformën Microsoft Windows: 

Përmes shkarkimit të këtij aplikacioni ju krijoni një llogari tuajën individuale përmes së cilës pranoni në inbox-in tuaj personal të gjitha ftesat e trajnimeve të radhës që në momentin e shpalljes se tyre, siguroheni se në cdo kohe do të keni qasje në informata dhe materjale të trajnimeve të ndjekura nga ju, lehtesoni/thjeshtesoni procesin e rezervimit të pjesmarrjes tuaj në trajnime dhe krejt në fund përmes shkarkimit të këtij aplikacioni ju gjithmonë do të jeni të azhurnuar respektivisht informuar për organizimin e të gjitha trajnimeve dhe vizitave studimore të radhes në të gjithë botën!

Ju faleminderit per mirekuptimin dhe bashkepunimin tuaj!

KMI—Departamenti për Trajnim, Zhvillim dhe Vizita Studimore

Mob: 045 49 77 77               Tel:  038 24 77 42               e-mail: [email protected]          e-mail: [email protected]         web: www.kmi-rks.com


<< Kthehu Prapa